:: ไปหน้าแรกกระปุก ::
.: เมนูดาวน์โหลด :.
.: ค้นหาโปรแกรม :.
ค้นหาโปรแกรมต่างๆ ของกระปุกได้ที่นี่ScreenRip32 beta

รายละเอียด

ผู้ผลิต : http://www.progency.com/
ขนาดไฟล์ : 365 KB
ประเภท : Freeware
ความต้องการของระบบ : Windows 9X/ME/2000/NT
เงื่อนไข : -


Download Now
ดาวน์โหลด


ติดตั้ง

ให้ผู้ใช้งานทำการขยายไฟล์ (unzip) ที่ดาวน์โหลดมาก็จะปรากฏไฟล์ใช้งานดังรูป
ใช้งาน

หลังจากติดตั้งตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อย ผู้ใช้งานก็สามารถเรียกใช้งานโปรแกรม ScreenRip32 ได้ทันทีโดยดับเบิ้ลคลิกไปยังไฟล์ SRip32.exe (แนะนำว่าผู้ใช้งานควรสร้าง Shortcut ไว้บนเดสท็อปครับ)ผู้ใช้งานสามารถใช้ Hot key ดังรูปได้ทันทีครับจากตั้งอย่างเป็นการจับภาพที่เป็นลักษณะของ Active Window ครับ