:: ไปหน้าแรกกระปุก ::
.: เมนูดาวน์โหลด :.
.: ค้นหาโปรแกรม :.
ค้นหาโปรแกรมต่างๆ ของกระปุกได้ที่นี่Inkscape 0.41 - Vector Drawing

รายละเอียด

ผู้ผลิต : Inkscape.org
ขนาดไฟล์ : 10.5 MB
ประเภท : Freeware
ความต้องการของระบบ : Windows 95/98/ME/2000/XP
เงื่อนไข : -


Download Now
ดาวน์โหลด


Feature

Inkscape เป็นโปรแกรมวาดภาพแบบเว็กเตอร์ 2 มิติ โดยใช้ฟอร์แมตมาตรฐานของ W3C ที่ชื่อว่าฟอร์แมต scalable vector graphics (SVG) SVG เป็นฟอร์แมต XML ที่นิยามวัตถุในภาพวาดด้วย point, path และ shape พื้นฐาน โดยมีสี, ฟอนต์, ความกว้างของ stroke ฯลฯ เป็นสไตล์ของวัตถุ จุดประสงค์ของ SVG คือเป็นมาตรฐานที่ใช้ได้กว้างขวางในหลากหลายโปรแกรมการติดตั้ง

ให้ผู้ใช้ทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ติดตั้งที่ได้ทำการดาวน์โหลดมา จากนั้นคลิกก็ให้ทำตามขั้นตอนของการติดตั้งไปเรื่อยๆ จนจบขั้นตอน (คลิก Next ไปเรื่อยๆจนจบ)การใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม Inkscape ได้จากการดับเบิ้ลคลิกไอคอนบน Desktop ครับซึ่งหากผู้ใช้งานที่เคยใช้โปรแกรมตกแต่งภาพประเภทเวกเตอร์อย่าง illustrator มาก่อนก็ใช้งานโปรแกรมนี้ได้ไม่ได้ยากครับหากเป็นมือใหม่ แนะนำว่าควรไปศึกษาวิธีใช้งานอย่างละเอียดที่เว็บของ Thai Open Source ที่นี่ครับ http://thaiopensource.org/content/category/21/100/187/