:: ไปหน้าแรกกระปุก ::
.: เมนูดาวน์โหลด :.
.: ค้นหาโปรแกรม :.
ค้นหาโปรแกรมต่างๆ ของกระปุกได้ที่นี่Backup Plus 7.1.2

รายละเอียด

ผู้ผลิต : Avantrix
ขนาดไฟล์ : 7.13MB
ประเภท : Shareware
ความต้องการของระบบ : Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
เงื่อนไข : ตัวโปรแกรมมีอายุการใช้งาน 14 วันหากต้องการใช้งานชุดเต็มผู้ใช้งานสามารถ Register ผ่านเว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรมโดยเสียค่าบริการ $3.95 ครับ


Download Now
ดาวน์โหลด

ให้ผู้ใช้งานทำการดับเบิ้ลคลิกไปยังไฟล์ Backup Plus 7.1ให้ผู้ใชังานคลิกที่ปุ่ม Next ก็จะเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรมจากนั้นให้ผู้ใช้งานทำตามขั้นตอนไปจนจบครับ โดยตัวโปรแกรมจะถูกติดตั้งลงบน C:\Program Files\Backup Plus ครับ

การใช้งาน : เมื่อผู้ใช้งานเริ่มใช้งานให้ผู้ใช้งานเลือก Create New Backup Set ให้ผู้ใช้งานตั้งชื่อ Backup Name จากนั้นให้เลือกตำแหน่งที่จะทำการเก็บ Backup File จากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกไฟล์ที่จะBackup และคลิกที่ปุ่ม Add เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ