:: ไปหน้าแรกกระปุก ::
.: เมนูดาวน์โหลด :.
.: ค้นหาโปรแกรม :.
ค้นหาโปรแกรมต่างๆ ของกระปุกได้ที่นี่| เว็บเบราเซอร์ | รักษาความปลอดภัย | ช่วยนักท่องเน็ต |
SpywareBlaster 2.6.1

รายละเอียด

ผู้ผลิต : Javacool Software
ขนาดไฟล์ : 2.14 MB
ประเภท : Freeware
ความต้องการของระบบ : Windows 9598MeNT2000XP
เงื่อนไข : -


Download Now
ดาวน์โหลด

การใช้งาน : run ไฟล์ spywareblaster261.exe มาที่หน้า Welcome กด click ที่ปุ่ม Next > ครับมาที่หน้า License Agreement เลือกไปที่ I accept agreement ครับแล้ว click ปุ่ม Next > มาที่หน้า Information แล้ว click ที่ปุ่ม Next > มาที่หน้า Select Destination Location ซึ่งคุณสามารถ เปลี่ยนได้ โดยclick ที่ปุ่ม Browse... แล้วเลือกเปลี่ยนครับ เสร็จแล้ว Click Next > มาที่หน้า Select Additional task แล้ว click Next > มาที่หน้า Ready to install แล้ว click ที่ปุ่ม Install แล้วจะทำการติดตั้ง องค์ประกอบต่างๆลงในระบบเครื่องครับ เสร็จแล้ว click ที่ปุ่ม Finishการติดตั้ง : เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน จะมาที่หน้าจอ Getting Started (Enabling Protection) click ที่ปุ่ม Next > มาที่หน้า Keeping Up-to-Date แล้ว click ที่ปุ่ม Next > ครับมาที่หน้า แสดงข้อความว่า Thank you for using SpywareBlaster! แล้ว click ที่ปุ่ม Finish ครับแล้ว กลับมาที่หน้าจอ หลักของโปรแกรม ครับ อันดับแรก click ที่ Updates ก่อนเลยครับ แล้ว click ที่ปุ่ม Check for update โปรแกรมจะทำดาร update ข้อมูลจาก Internet ครับ แล้ว click ที่ปุ่ม Back แล้ว Click ที่ AutoUpdate ด้านบนครับ จะมีหน้าจอขึ้นมาแจ้งว่า AutoUdate ต้องการ Supscription ลอง click ไปที่ปุ่ม Tools จะมีเครื่องมือต่างๆให้จัดการนะครับเช่น Browser Pages , Host Safe , Misc. IE Settings , Flash Killer , Custom Blocking อีกทั้งยังสามารถทำ snapshot ของ system เพื่อที่จะสามารถ restore system ได้เหมือนกัน system restore ของ windowsXP ครับ โดยหลักๆแล้วโปรแกรมใช้ในการป้องกัน Spy ware ทั้งหลายครับไม่ให้เข้ามาในเครื่องเราครับ