:: ไปหน้าแรกกระปุก ::
.: เมนูดาวน์โหลด :.
.: ค้นหาโปรแกรม :.
ค้นหาโปรแกรมต่างๆ ของกระปุกได้ที่นี่VisualRoute 8.0f

รายละเอียด

ผู้ผลิต : Visualware
ขนาดไฟล์ : 1.67 MB
ประเภท : Free to try; $49.95 to buy
ความต้องการของระบบ : Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server, Java Runtime Environment
เงื่อนไข : 15-day trial


Download Now
ดาวน์โหลด

การติดตั้ง : run ไฟล์ vr80f.exe จะโหลดข้อมูลและเข้าสู่หน้า License Agreement แล้ว click ที่ปุ่ม Accept จะมาที่หน้า install VisualRoute ซึ่งเป็นหน้าจอสำหรับ กำหนดตำแหน่ง install โปรแกรม เสร็จแล้ว click ที่ปุ่ม Install Now โปรแกรมจะติดตั้งองค์ประกอบต่างๆลงในระบบเครื่อง เสร็จแล้ว Click OK ครับการใช้งาน : เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักของโปรแกรม จะแสดงแผนที่ โลก พิม Url ]งในช่อง Address เช่น www.kapook.com โปรแกรมก็จะแจ้งข้อมูลว่าจากเครื่องเราสามารถหาเส้นทางไปยัง Url ที่เราใส่เข้าไปเจอหรือไม่และเป็น Ip อะไรและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศใดได้ครับ ซึ่งบนแผนที่โลกก็จะแสดงตำแหน่งที่ url นั้นตั้งอยู่ในประเทศใดได้ครับ เช่น www.download.com ก็มีที่ตั้งอยู่ที่ San Francisco ครับ หรือจะทดลองกับ www.microsoft.com ดูก็จะพบว่าตั้งอยู่ที่ Los Angeles ซึ่งเป็น Http server และใช้ IIS6.0 ครับ ซึ่งตารางด้านล่างก็จะบอกเราว่าจะต้องผ่าน Ip ใดบ้างจึงจะไปถึง www.microsoft.com ครับ หรือเราจะใส่เป็น หมายเลข IP Address โดยตรงเลยก็ยังได้ครับ และยังสามารถ click เพื่อซูมภาพเข้าไปดูชื่อเมียงหรือประเทศบนแผนที่โลกได้อีกด้วยครับโดย click ซ๊าย zoom in และ click ขวาคือ zool out แล้วยังสามารถ click ลากแผนที่เพื่อดูได้อีกด้วยครับ และยังมี tools อื่นๆให้ได้ใช้กันอีกด้วยครับ เช่น Ping Grapher ,Email tracker และ VisualRoute Server ครับ