:: ไปหน้าแรกกระปุก ::
.: เมนูดาวน์โหลด :.
.: ค้นหาโปรแกรม :.
ค้นหาโปรแกรมต่างๆ ของกระปุกได้ที่นี่MouseLaunch 1.0

รายละเอียด

ผู้ผลิต : UInterface.com
ขนาดไฟล์ : 351 KB
ประเภท : shareware
ความต้องการของระบบ : windows 95/98/Me/NT/2000&XP
เงื่อนไข : -


Download Now
ดาวน์โหลด

การติดตั้ง : run ไฟล์ที่ชือ mouselaunch-trial-setup.exe มาที่หน้าจอ Welcom e แล้ว click Next > มาที่หน้า Select Destination Driectory สามารถเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งโปรแกรมได้นะครับเสร็จแล้ว click Next > มาที่หน้า Select Start Menu Folder แล้ว click ที่ปุ่ม Next > มาที่หน้า Additional Task แล้ว click Next > ผ่านไปได้เลยครับมาที่หน้า Ready to install จะแสดงรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมให้เราดูอีกครั้ง เมื่อพร้อมแล้ว Click ที่ปุ่ม Install จะทำการติดตั้ง องค์ประกอบต่างๆของโปรแกรมลงในระบบเครื่องเสร็จแล้ว clickที่ปุ่ม Finish จะเข้าโปรแกรมทันทีครับ


การใช้งาน : เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว จะมี Windows ขึ้นมาถามว่า If you are using the mouseLanuch for the first time,we strongly recommend you seethe brief instructions. แล้ว click ที่ปุ่ม see brief Instructions.. ครับ โปรแกรมจะเปิดหน้า Web "Activation & Launch" ซึ่งจะแสดงวิธีใช้งานโปรแกรมให้ทราบโดย 1 click ที่ Mouse ทั้ง 2 ปุ่ม ซ๊ายและขวา จะมีหน้าจอของ Mouse Launch แสดงขึ้นมาซึ่งจะยังไม่มีรายการโปรแกรมใน List ซึ่งจะเป็นช่องว่าง 8 ช่องคุณสามารถ ลาดเอาไฟล์หรือโปรแกรมที่ต้องการมาวางไว้ในแต่ละช่องได้อย่างอิสระ ครับและยังสามารถEdit คือเปลี่ยนช่องโดย click ขวาที่ โปรแกรมนั้นๆในแต่ละช่องครับ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคุณต้องการที่จะเรียกใช้โปรแกรมใด บ่อยๆโดยไม่ต้องไป ค่อยๆเปิดหาไปเรื่อยเพียงคุณ click ที่ปุ่มทั้งสองอย่างเดียวกับตอนแรก list รายการโปรแกรมที่คุณเลือกก็จะแสดงขึ้นมาเพียง click เลือกคุณก็จะสามารถเปิดโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วครับ