:: ไปหน้าแรกกระปุก ::
.: เมนูดาวน์โหลด :.
.: ค้นหาโปรแกรม :.
ค้นหาโปรแกรมต่างๆ ของกระปุกได้ที่นี่MSN Messenger V7 Beta Build 7.0.0425

รายละเอียด

ผู้ผลิต : MSN
ขนาดไฟล์ : 6.97 MB
ประเภท : Freeware
ความต้องการของระบบ : windows 95/98/ME/2000/XP
เงื่อนไข : -


Download Now
ดาวน์โหลด

run ไฟล์ INSTALL_MSN_MESSENGER_DL.EXE มาที่หน้าจอ Install Messenger แล้ว click ที่ปุ่ม Next > ได้เลยครับ มาที่หน้า Term of use and Privacy Statement แล้ว click เลือกไปที่ I accept ... แล้ว click Next > แล้วมาที่หน้า Choose additional Feature and settings ซึ่งคุณสามารถเลือก ได้ว่า จะเอาหรือไม่เอา ตัวเลือกต่างๆด้วยการทำเคร่องหมายหรือเอาเครื่อหมายออกจาก หัวข้อต่างๆดังนี้ MSN Toolbar จะติดตั้ง MSN toolbar ให้ด้วยครับ ,MSN Search จะตั้งค่าให้ Search ข้อมูลจาก MSN Search Engine , MSN Home จะตั้งให้เมื่อคุณเปิดหน้า Webbrowser หน้าแรกที่โชว์ขึ้นมาจะเป็นหน้าแรก ของ www.msn.com ,MSN Messenger Shortcuts จะเป็นการสร้างทางลัดสำหรับการเรียกใช้ MSN Messenger ทั้งบน Desktop และใน Quick launch และเมื่อเลือกเสร็จแล้ว Click ที่ปุ่ม Next > จะเข้าสู่หน้าจอ Installing จะทำการติดตั้ง องค์ประกอบต่างๆลงในระบบเครื่องคุณครับเสร็จแล้ว มาที่หน้า MSN Messenger has been installed แล้ว click ที่ปุ่ม Finish

เมื่อ MSN Messenger (BETA) ทำงานขึ้นมามาที่หน้าจอหลัก ของ MSN Messenger 7.0 (BETA) ทดลอง Sign in ดูครับจะเข้าสู่หน้าจอหลักของ MSN Messenger 7.0 ลูกเล่น ของ MSN 7 ใช้งานได้ดีครับ ไม่ว่าจะเป็นการ wink nudge และความสามารถใหม่ๆที่ทำให้แตกต่างหรือจะเรียกว่าดีกว่า version 6.2 ได้แก่ การ wink ,nudge ,drag&drop background คือการลากไฟล์ภาพสวยๆที่ชอบมาเป็น MSN Messenger Background ,setstatus before log on , message history , Contact cards , MSN Space , Send feedback และถ้าคุณใช้เครื่องที่เป็น Windows 2000 และ XP ถ้าไม่สามารถใช้ความสามารถ Hand writting ของ MSN Messenger 7.0 ต้องติดตั้ง Microsoft Journal Viewer 1.5 และ ตัว update security ไปติดตั้งด้วยครับ